Der vi jobber kan vi dokumentere effekter

I første fase kan vi dokumentere positive effekter på organisasjonsnivå. Når det organisatoriske samholdet styrkes, kan vi dokumentere faktiske effekter for dine innbyggere/kunder.

I de sidste år har Odsherred Kommune arbejdet målrettet med at udvikle mere sammenhæng og helhed, på børn- og ungeområdet.

I Skanderborg Kommune arbejdes der med et udviklingsforløb, hvor Relationel Kapacitet bliver brugt til at understøtte de sammenhængende indsatser.

Odense Kommune har deltaget i Joint Actions forskningsprojekt fra foråret 2022, der satte fokus på chefrollens betydning for at sikre samarbejdskvalitet mellem sine ledere.

I Skanderborg Kommune arbejdes der med et udviklingsforløb, hvor Relationel Kapacitet bliver brugt til at understøtte de sammenhængende indsatser.

Arbejdet med udsatte børn startes i gennemsnit 18 måneder tidligere. Gennemsnitsalderen for børnene i familieaflastning er gået fra 10 til 6 år.

I Kalundborg Kommune er arbejdet med Relationel Kapacitet en del af introprogrammet, hvor det står hvorfor Relationel Kapacitet er vigtigt for organisationen – og vigtigere hvorfor det er vigtigt for borgeren.

Odense Kommune har deltaget i Joint Actions forskningsprojekt fra foråret 2022, der satte fokus på chefrollens betydning for at sikre samarbejdskvalitet mellem sine ledere.

I de sidste år har Odsherred Kommune arbejdet målrettet med at udvikle mere sammenhæng og helhed, på børn- og ungeområdet.

Våre kunder og samarbeidspartnere

«For meg handler det om å hjelpe ledere og ansatte som har ansvar for å møte innbyggerne med sammenheng og integritet. Derfor har vi brukt de siste årene på å kombinere forskning og praktisk arbeid for å finne ut hva som faktisk fungerer når vi skal skape mer helhetlig innsats for innbyggerne som har komplekse utfordringer. Det handler om å utvikle sammenhengende ledelse, sammenhengende innsats og sammenhengende løsninger som faktisk har effekt på innbyggernes liv. Og som samtidig kan merkes i kommunens økonomi ved at den blir mer effektiv.

I Joint Action har vi tatt for oss en av de største utfordringene i offentlig sektor – nemlig manglende samarbeid mellom ulike fagenheter. Konsekvensen av manglende evne til å håndtere komplekse utfordringer sammen kan bl.a. måles i store og økende offentlige utgifter og mangel på «faktisk» hjelp til den enkelte borger, med de negative konsekvenser dette medfører, for både innbyggere og samfunn.

I bøkene og artiklene vi står bak beskriver vi både de teoretiske prinsippene bak våre metoder , men også hvordan vi konkret jobber for å sikre ønsket utvikling. Ved å bruke vår IT-plattform er det mulig både å få data om samholdet, og ikke minst få konkrete råd og veiledning for å sikre ønsket utvikling.

Vi har kommet langt, men vi er ikke der ennå. Vi ønsker hele tiden å være bevisste på hva som konkret bidrar til å styrke det tverrfaglige samarbeidet – og dette gjør vi både sammen med forskere og med våre kunder. Vi håper du også har lyst til å bli med oss.»

Carsten Hornstrup

Direktør