A group of people standing outside of a restaurant.

Øygarden Kommune

Anne-Merete Vabø Haugane

Kommunalsjef

Se case video

«Ved bruk av verktøyet Joint Action Analytics har Oppvekst kunne se og måle hvordan vi har utviklet samhandling og kjennskap til hverandre over tid.»

Tjenesteområde Oppvekst i Øygarden kommune, med Kommunalsjef Anne- Merete Vabø Haugane i spissen, har jobbet med Relasjonell Kapasitet i flere år. Ved å bruke kunnskapen og verktøyet som Relasjonell kapasitet tilbyr, har Oppvekst klart å utvikle seg og ha fokus på samskaping i en krevende tid med usikkerhet og kriser som kommunesammenslåing, økonomiske utfordringer og pandemi.

I samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden kommune står det blant annet at: «Alle innbyggjarane i Øygarden skal oppleve god livskvalitet». I følge Anne- Merete Vabø Haugane kan relasjonell kapasitet og verktøyet Joint Action Analytics hjelpe organisasjonen med å forstå hvorfor kommunen trenger å involvere innbyggerne i hva som er gode løsninger. Relasjonell kapasitet – med tilhørende værktøy - vil fremover også bli brukt i HR og organisasjon i Øygarden kommune.

Kommunedirektør Johnny Breivik er opptatt av ledelsens rolle i å sikre gode løsninger for innbyggerne:

«Som ledere i Øygarden skal vi legge til rette for at våre ansatte kan gjøre en god jobb for at innbyggerne får gode kommunale tjenester. I Øygarden vil vi ha alle ansatte med på å få fyrtårnet i Vest til å lyse!»

I Den forbindelse gjennomfører Joint Action et lederutviklingsprogram for alle kommunens ledere. Basert på Øygarden kommunes lederkompass og prinsippene fra Relasjonell Kapasitet, legger Joint Action til rette for å bygge en ledelsespraksis som fremmer samskapende ledelse i Øygarden kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.