Kommune 4.0 – en integration af generationer af tænkning og praksis

Tid: 10. januar 2024, kl. 9.00 - 10.30

Deltagere: Webinaret er målrettet Joint Actions samarbejdspartnere.

Oplægsholder: Carsten Hornstrup, Direktør og fagligansvarlig i Joint Action.

Indhold:

På dette webinar vil vi præsentere Kommune 4.0, som er en strategisk ramme for at forstå og udvikle helhed og sammenhæng i leveringen af kommunale velfærdsløsninger.

Inspirationen til Kommune 4.0 kommer ikke mindst fra praksis og praktikere. Mere konkret, så er den inspireret af interviews og dialoger med mere end 80 norske og danske kommunale chefer, et konkret samarbejde med mere end 60 norske og danske kommuner, suppleret med vores egen forskning.

Med kommune 4.0 er det vores ambition at skabe et stærke sammenhængen grundlag for den strategiske ledelses arbejde med styring og udvikling. Med Kommune 4.0 vil vi bygge bro mellem Kommune 1.0 - Myndighedskommunen, Kommune 2.0 - Markedskommunen og Kommune 3.0 – Samskabelseskommunen.

Webinaret kan ses på vores softwareplatform. Kontakt os, hvis du ønsker at få adgang.

Dag 1

No items found.

Dag 2

No items found.

Dag 3

No items found.

Det praktiske

Dato

10. januar 2024, kl. 9.00 - 10.30

Sted

Online - vi sender et Teams link til mødet.

Optagelse

Webinaret optages og uploades på vores platform Joint Action Analytics.

Spørgsmål

For spørgsmål, kontakt:
kontakt@joint-action.dk