JOINT ACTION Community

Erfaringsdeling på tvers av organisasjoner

Organisasjoner møter ofte en stor overlapping av utfordringer i forhold til komplekse og tverrfaglige oppgaver. Vår ambisjon er derfor å skape forbindelser mellom våre partnere slik at de kan lære av hverandres erfaringer.

A man giving a presentation to a group of people.

De tre primære elementene

Konferanse

Vi holder en årlig konferanse, hvor vi samler alle dere som jobber med utvikling av relasjonell kapasitet og de som er nysgjerrige på dette. Det er presentasjoner fra kunder og eksterne eksperter.

Webinarer

Vi holder forskjellige webinarer og andre arrangementer. Noen er kun for våre kunder – andre er tilgjengelige for alle. Innholdet er faglige oppdateringer, resultater fra research og historier fra kunder.

1-1 erfaringsutveksling

Vi sikrer at våre kunder kan dele erfaringer på tvers av organisasjoner. Mange spennende utviklingsaktiviteter foregår på de ulike stedene, og målet er at man kan inspirere hverandre – og dele erfaringer.

Konferanse

Som en del av vårt engasjement for kontinuerlig læring og utvikling, tilbyr vi muligheten til å delta på en årlig konferanse om relasjonell kapasitetsstyring. Vi fokuserer på ledelsens rolle og arbeidet med endringsprosesser, og tilbyr en unik arena for å utveksle ideer, erfaringer og beste praksis.

Vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å delta aktivt, der de presenterer sitt arbeid med å utvikle relasjonskapasitet. Dette gir en flott mulighet til å dele innsikt, feire suksesser og lære av andre.

Vi tror på å skape sterke partnerskap og fellesskap for å styrke organisasjoner, og denne konferansen er et sentralt element i det. Bli en del av en dynamisk og inspirerende samling av ledere og eksperter.

Konferanse om ledelse av relasjonell kapasitet 4. og 5. september 2024

Sammenhengende ledelse, innsatser og løsninger – rundt komplekse velferdsutfordringer. Onsdag 4. og torsdag 5. september 2024 ønsker vi velkommen til vår konferanse om ledelse av relasjonell kapasitet.

Se program for dagene

4. og 5. september 2024

A group of people standing outside of a restaurant.

Webinarer

Vi holder webinarer hvor du kan samhandle med andre brukere av Joint Action Analytics. Disse webinarene gir en rik mulighet til å lære, dele og vokse med likesinnede ledere og organisasjoner.

Vi holder oss oppdatert på den nyeste kunnskapen og forskningen på området. Vi deler kontinuerlig denne innsikten i webinarene våre, slik at du alltid kan holde deg oppdatert med de siste trendene og beste fremgangsmåtene.

Fokuset på webinarene varierer for å dekke et bredt spekter av relevante emner. Det kan være alt fra psykologisk sikkerhet og strategisk ledelse til praktiske casestudier og mye mer. Vårt mål er å gi deg den kompetansen og kunnskapen du trenger for å styrke relasjonskapasiteten i din organisasjon.

Two men sitting at a table with laptops.

1-1 erfaringsutveksling

De fleste av våre samarbeidspartnere er kommuner, og selv om den enkelte kommune har fokus på å utvikle sitt eget organisatoriske samhold, uttrykker de behov for å utveksle erfaringer med andre kommuner.

Vi ønsker at våre kunder skal finne andre som de kan inspirere – og la seg inspirere av. Utveksle erfaringer – hva har vi gjort, hva har vi lært og hvilke gode løsninger har vi funnet.

«Med Joint Action Community har vi skapt en arena hvor kundene våre kan møtes og dele erfaringer, innsikt og gode løsninger.

Ingen av organisasjonene jeg jobber med er like. Det er ulike størrelser, økonomiske forhold, rammebetingelser, strukturer osv. Samtidig er det mange tilbakevendende utfordringer i forhold til de komplekse og tverrfaglige oppgavene. Oppgavene blir mer komplekse og komplekse – og i kommunene ser vi at ressursene blir færre, samtidig som oppgavene og forventningene øker. Det er knapphet på ressurser, folk og økonomi. Det trengs med andre ord nye løsninger når de gamle og kjente metodene ikke fungerer.

Det som inspirerer meg i hverdagen er å se hvordan den enkelte kommune bruker vår IT-plattform og metodikk for å finne ny praksis og dermed styrke kvaliteten og effektiviteten i arbeidet sitt – og at jeg kan bruke dette til å inspirere mine andre samarbeidspartnere.»

Scott Sjøstrøm

Konsulent