Relasjonell Kapacitet Konferanse 2022

Om sammenhengende ledelse, innsats og løsninger – rundt komplekse velferdsutfordringer

Om konferansen:

24. og 25. august 2022 ønsker vi velkommen til denne spennende konferansen. Her vil vi i godt selskap med forskere og praktikere lære mer om:

Hvordan ledere, ledere og direktører kan skape forutsetninger for sammenhengende innsats og løsninger – rundt komplekse velferdsutfordringer

Du kan både lære om den nyeste danske og internasjonale forskningen – og kan du møte en rekke praktikere som står midt i alle utfordringene.

Konferansens temaer, presentasjoner og diskusjoner utgjør en aktiv del av vår egen forskningsinnsats. Derfor vil konferansen arrangeres ut fra et rammeverk inspirert av aksjonsforskning.

Gjennom presentasjoner, dialog og workshops får du både ny inspirasjon – og du får mulighet til å sette egne erfaringer og ideer i spill, slik at du sammen med de andre deltakerne kan være med å utvikle forslag til relevante løsninger på konferansens arbeidsspørsmål.

Bakgrunn

En svært viktig del av Joint Actions sitt DNA er å skape og formidle ny kunnskap gjennom forskning og utvikling, med fokus på sammenhengende ledelse, sammenhengende innsatser og sammenhengende løsninger i offentlige organisasjoner (relasjonall kapasitet).

Dette gjør vi med et ønske om å bidra til å skape de beste forutsetningene for de innbyggergruppene som har størst utfordringer for å få best mulige løsninger.

De siste årene har vår forskning i økende grad fokusert på lederrollen. Nærmere bestemt hvordan ledere, både alene og som kollektiv, kan støtte sine ansatte i å skape helhet og sammenheng for innbyggerne.

Hvis vi skal sikre kunnskap som både er av høy kvalitet og validitet – og samtidig skape relevant praktisk løsninger, så krever det et tett samarbeid med både forskere og praktikere. Noe som nettopp preger hverdagen vår.

Med denne konferansen ønsker vi å ta enda et initiativ som bringer forskere og praktikere sammen. Med dette ønsker vi å skape muligheter for at vi i fellesskap kan knytte forskningsbasert kunnskap og praksisbasert innsikt til ny kunnskap om hvordan vi sikrer sammenhengende ledelse, sammenhengende innsats og sammenhengende løsninger i offentlige organisasjoner.

Dag 1

09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
10.00
Opstart

Velkommen til konferencen

10.00
Opstart
10.30
Inspiration del 1

Strategisk ledelsesperspektiv på arbejdet med sammenhæng og helhed. Vi kombinerer tre forskellige perspektiver med praksiserfaringer.

Chefer fra danske og norske kommuner holder oplæg:

  • Om arbejdet med udvikling af relationelkapacitet.
  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.
10.30
Inspiration del 1
12.00
Frokost
12.00
Frokost
13.00
Praksisworkshops

Praksisworkshop – refleksion med afsæt i oplæggene.

13.00
Praksisworkshops
14.00
Inspiration fra praksis til praksis del 2

Oplægsholdere:

Chefer fra danske og norske kommuner holder oplæg:

  • Om arbejdet med udvikling af relationelkapacitet.
  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.
14.00
Inspiration fra praksis til praksis del 2
15.00
Pause
15.00
Pause
15.15
Dialog med oplægsholderne
15.15
Dialog med oplægsholderne
15.45
Praksisworkshops

Praksisworkshop – refleksion med afsæt i oplæggene.

15.45
Praksisworkshops
17.00
Opsamling og afslutning på dag 1

– og et kik på morgendagens aktiviteter.

17.00
Opsamling og afslutning på dag 1
17.30
Tak for i dag
17.30
Tak for i dag

Dag 2

08.30
Ankomst og morgenkaffe
08.30
Ankomst og morgenkaffe
09.00
Velkommen til dag 2

Bedre og mere sammenhængende velfærdsløsninger med psykologisk tryghed og relationelkapacitet

09.00
Velkommen til dag 2
09.15
Oplægsholder

Keynote 1: Ekstern oplægsholder

  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.

9.45 Spørgsmål og dialog

09.15
Oplægsholder
10.00
Pause
10.00
Pause
10.15
Oplægsholder

Keynote 2: Ekstern oplægsholder

  • Oplægsholdere er ikke fastlagt, men vil bliveopdateret løbende.

10.45 Spørgsmål og dialog

10.15
Oplægsholder
11.00 - 11.30
Dialog med Carsten Hornstrup
11.00 - 11.30
Dialog med Carsten Hornstrup
11.30
Frokost
11.30
Frokost
12.30
Praksisworkshop

Praksisworkshop – refleksion og gruppeopgaver med afsæt i oplæggene.

12.30
Praksisworkshop
15.30
Opsamling og afslutning på årets konference

– og et kik på kommende aktiviteter.

15.30
Opsamling og afslutning på årets konference
16.00
Tak for denne gang
16.00
Tak for denne gang

Dag 3

No items found.