Webinar om tidlig sammenhengende innsats – overganger som eksempel

Tid: 30. april 2024, kl 8.30 - 10.00

Deltakere: Webinaret er rettet mot Joint Action sine partnere.

Foredragsholdere: Thomas Vestergaard Andersen, barnehagesjef i Haderslev kommune og Carsten Hornstrup, Joint Action.

Se opptaket av webinaret nedenfor, eller klikk her.

Innhold

I dette webinaret vil vi fokusere på et tema som tar stor plass i mange kommuner – hvordan høy kvalitet i overgangene mellom barnehage og skole kan bidra til å sikre en tidlig sammenhengende innsats – og dermed inkludering av barn med utfordringer.

Vi fokuserer her på sammenhengende innsats for ALLE barn, spesielt i de mange overgangene som preger hele 0-18 års spennet. Dette fordi gode overganger er viktig for alle barn og familier; fra helsestasjon til barnehage, skole og videregående utdanning.

I webinaret kan du høre om erfaringene fra arbeidet med gode overganger i Haderslev Kommune. I tillegg supplerer vi med erfaringer fra norske og danske kommuner.

Du kan f.eks. høre om hvordan en kombinasjon av strukturell koordinering og relasjonell kapasitet er viktig for å sikre inkludering.

Strukturell koordinering inneholder eks. et felles årshjul som etablerer praktiske rammer for formålet med møtene, en tydelig rollefordeling og ikke minst felles faglige prinsipper som til sammen danner et sterkt strukturelt fundament for gode overganger.

Relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet fokuserer på det konkrete ved å utvikle et produktivt samspill mellom både ledere og ansatte, på tvers av barnehager og skoler.

Bakgrunn
Høy kvalitet i overgangene mellom barnehage og skole er med på å sikre inkludering

Carsten Hornstrup, Joint Action

Gjennom de over 10 årene vi har jobbet med sammenhengende innsats på barne- og ungdomsområdet, har det vært fokus på tidlig innsats for barn og unge som har spesielle utfordringer. Det er selvfølgelig mange gode grunner til dette.

MEN – det er også et stort behov for at vi fokuserer på sammenhengende innsats for ALLE barn, spesielt i de mange overgangene som preger hele 0-18-årsalderen. Dette fordi gode overganger er viktig for alle barn og familier; fra helsestasjon til barnehage, skole og videregående utdanning.

Varierende kvalitet i overganger kan være en faktor som kan bidra til utenforskap. På det samlede barneområdet ser vi stor variasjon i kvaliteten på samarbeid mellom fagpersoner rundt alle overganger. For det enkelte barn er det typisk en kombinasjon av ulike faglige perspektiver og de skiftende fysiske rammene som kan skape utfordringer.

Når ledelsen skaper et felles grunnlag for samarbeid, i form av felles strukturer og høy grad av relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet – både via data og et felles språk, kan det sikres et virkelig sterkt grunnlag. Like viktig er det å sikre gode og produktive relasjoner mellom involverte ledere og medarbeidere.

Vi anbefaler:
  • Strukturell koordinering – eks. et felles årshjul som etablerer praktiske rammer for formålet med møtene, en tydelig rollefordeling og ikke minst felles faglige prinsipper som til sammen danner et sterkt strukturelt fundament for gode overganger.
  • Høy relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet hos både ledere og ansatte mellom ulike barnehagetilbud og skoler og enheter.
  • Uten en strukturell koordinering som blir fullstendig, vil samarbeidet ofte være preget av tilfeldigheter – og uten høy grad av relasjonell kapasitet vil ikke aktørene kunne utnytte de rammene som strukturene legger til rette for.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi jobber for å sikre høy kvalitet i overgangene for barn og unge, er du velkommen til å kontakte oss.

Lykke til med innsatsen.

Dag 1

No items found.

Dag 2

No items found.

Dag 3

No items found.

Det praktiske

Dato

30. april 2024, kl. 8.30 – 10.00

Sted

Online - vi sender en Team-lenke til møtet.

Optagelse

Webinaret blir tatt opp og lastet opp på vår plattform Joint Action Analytics.

Spørsmål

For spørsmål, kontakt:
kontakt@joint-action.dk