Webinar om tidlig sammenhengende innsats – overganger som eksempel

Tid: 30. april 2024, kl 8.30 - 10.00

Deltakere: Webinaret er rettet mot Joint Action sine partnere.

Foredragsholdere: Thomas Vestergaard Andersen, barnehagesjef i Haderslev kommune og Carsten Hornstrup, Joint Action.

Innhold

I dette webinaret vil vi fokusere på et tema som tar stor plass i mange kommuner – hvordan høy kvalitet i overgangene mellom barnehage og skole kan bidra til å sikre en tidlig sammenhengende innsats – og dermed inkludering av barn med utfordringer.

Vi fokuserer her på sammenhengende innsats for ALLE barn, spesielt i de mange overgangene som preger hele 0-18 års spennet. Dette fordi gode overganger er viktig for alle barn og familier; fra helsestasjon til barnehage, skole og videregående utdanning.

I webinaret kan du høre om erfaringene fra arbeidet med gode overganger i Haderslev Kommune. I tillegg supplerer vi med erfaringer fra norske og danske kommuner.

Du kan f.eks. høre om hvordan en kombinasjon av strukturell koordinering og relasjonell kapasitet er viktig for å sikre inkludering.

Strukturell koordinering inneholder eks. et felles årshjul som etablerer praktiske rammer for formålet med møtene, en tydelig rollefordeling og ikke minst felles faglige prinsipper som til sammen danner et sterkt strukturelt fundament for gode overganger.

Relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet fokuserer på det konkrete ved å utvikle et produktivt samspill mellom både ledere og ansatte, på tvers av barnehager og skoler.

Bakgrunn
Høy kvalitet i overgangene mellom barnehage og skole er med på å sikre inkludering

Carsten Hornstrup, Joint Action

Gjennom de over 10 årene vi har jobbet med sammenhengende innsats på barne- og ungdomsområdet, har det vært fokus på tidlig innsats for barn og unge som har spesielle utfordringer. Det er selvfølgelig mange gode grunner til dette.

MEN – det er også et stort behov for at vi fokuserer på sammenhengende innsats for ALLE barn, spesielt i de mange overgangene som preger hele 0-18-årsalderen. Dette fordi gode overganger er viktig for alle barn og familier; fra helsestasjon til barnehage, skole og videregående utdanning.

Varierende kvalitet i overganger kan være en faktor som kan bidra til utenforskap. På det samlede barneområdet ser vi stor variasjon i kvaliteten på samarbeid mellom fagpersoner rundt alle overganger. For det enkelte barn er det typisk en kombinasjon av ulike faglige perspektiver og de skiftende fysiske rammene som kan skape utfordringer.

Når ledelsen skaper et felles grunnlag for samarbeid, i form av felles strukturer og høy grad av relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet – både via data og et felles språk, kan det sikres et virkelig sterkt grunnlag. Like viktig er det å sikre gode og produktive relasjoner mellom involverte ledere og medarbeidere.

Vi anbefaler:
 • Strukturell koordinering – eks. et felles årshjul som etablerer praktiske rammer for formålet med møtene, en tydelig rollefordeling og ikke minst felles faglige prinsipper som til sammen danner et sterkt strukturelt fundament for gode overganger.
 • Høy relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet hos både ledere og ansatte mellom ulike barnehagetilbud og skoler og enheter.
 • Uten en strukturell koordinering som blir fullstendig, vil samarbeidet ofte være preget av tilfeldigheter – og uten høy grad av relasjonell kapasitet vil ikke aktørene kunne utnytte de rammene som strukturene legger til rette for.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi jobber for å sikre høy kvalitet i overgangene for barn og unge, er du velkommen til å kontakte oss.

Lykke til med innsatsen.

Dag 1

09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
09:30
Ankomst, registrering og morgenkaffe
10.00
Velkommen til konferanse om ledelse av relasjonell kapasitet
 • Introduksjon, rammeverk og program for konferansen
 • Om ledelse av relasjonell kapasitet og hvordan vi bygger organisatorisk kapasitet for å løse komplekse velferdsutfordringer.
 • Av Ole Dalvang, Joint Action
10.00
Velkommen til konferanse om ledelse av relasjonell kapasitet
10.30
Kommune 4.0 – Kapasitet kommune
 • Vi rammer inn konferansen ved å beskrive vår forståelse av Kommune 4.0, som vi velger å kalle «Kapasitetskommunen».
 • Forståelsen av hvilken størrelse en kommune er har utviklet seg gjennom faser som kan beskrives som kommune 1.0, 2.0 og 3.0.
 • Fremover vil det være behov for å bygge sterke organisasjoner med stor kapasitet til å håndtere komplekse fellesoppgaver. Vi kaller det Kommune 4.0.
 • Foredragsholder Carsten Hornstrup
10.30
Kommune 4.0 – Kapasitet kommune
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
 • Deltakere og foredragsholdere inviteres til en prosess.
 • Denne workshopen fokuserer på utfordringene du opplever i din egen praksis – i et Kommune 4.0-perspektiv.
 • Av Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
11.00
Workshop om egen praksis – del 1
13.00
Lunsj
13.00
Lunsj
14.00
Datainformert utvikling av organisatorisk kapasitet
 • Kapasitetsbygging i praksis, knyttet til prinsippene fra Kommune 4.0.
 • Hvordan jobbe målrettet med å investere i organisatorisk kapasitet, bruke relasjonelle data og dialogverktøy?
 • Av Carsten Hornstrup
14.00
Datainformert utvikling av organisatorisk kapasitet
14.15
Erfaringer fra Malvik kommune i Norge - utvikling av relasjonell kapasitet
 • Datainformert utvikling av relasjonell kapasitet og organisatorisk samhold.
 • Kommunen har jobbet med utvikling av relasjonell kapasitet i flere år.
 • De presenterer hvordan de har brukt relasjonelle data til utviklingsarbeidet, hvilke utfordringer de har møtt, hvilke endringer det har skapt og veien videre.
 • Spørsmål og dialog.
 • Foredragsholder: Kommunalsjef for barn og unge, Ros-Mari Berre.
14.15
Erfaringer fra Malvik kommune i Norge - utvikling av relasjonell kapasitet
15.00
Pause
15.00
Pause
15.15
Erfaringer fra Nordfyns kommune - tidlig innsats i samarbeidet mellom barnehage og skole
 • Tema: Hvordan kombinere strukturell koordinering og relasjonell kapasitet i tidlig innsats? Eksempel fra samarbeidet mellom barnehage og skole.
 • Kommunen har jobbet med utvikling av relasjonell kapasitet, og skapt imponerende resultater på kort tid.
 • Presentasjonen vil fokusere på erfaringer med å skape gode overganger og samarbeid mellom barnehage og skole, hvordan relasjonelle data bidrar til utvikling, hvilke resultater som er skapt for å sikre inkludering og veien videre.
 • Spørsmål og dialog.
 • Foredragsholdere Gitte Høj Nielsen, leder for skole og barnehage, Nordfyns kommune og Jonas Poulsen, Joint Action.
15.15
Erfaringer fra Nordfyns kommune - tidlig innsats i samarbeidet mellom barnehage og skole
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
 • Deltakere og foredragsholdere inviteres til en prosess.
 • Denne workshopen fokuserer på styrkene du opplever i din egen praksis – i et Kommune 4.0-perspektiv.
 • Av Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action
15.45
Workshop om egen praksis – del 2
17.00-17.15
Samling dag 1
 • Samling og avslutning av dag 1
 • En titt på morgendagens aktiviteter
 • Av Ole Dalvang
17.00-17.15
Samling dag 1
18.00
Felles middag
18.00
Felles middag

Dag 2

8.30
Morgenkaffe og innsjekking
8.30
Morgenkaffe og innsjekking
9.00
Velkommen til dag 2
 • Perspektiver fra forskning og praksis
9.00
Velkommen til dag 2
9.15
Keynote: Tverrgående ledelse med foreleser og PhD Anders Barslund Grøn
 • Tema: Hvordan lager vi et styringssystem som kan koble sammen offentlige organisasjoner.
 • I 2023 har Anders fullført sin doktorgradsavhandling om «Tverrgående ledelse».
 • I sin presentasjon vil han presentere de viktigste funnene fra sin forskning – med fokus på ledelsens rolle i å utvikle mer sammenheng på tvers av faglige og organisatoriske forskjeller. Både strukturer og relasjoner vil være nødvendig, og Anders vil trekke frem hva forskningen viser av dagens praksis samt anbefalinger for utvikling.
 • Spørsmål og dialog.
 • Foredragsholder: Anders Barslund Grøn, foreleser, forfatter og postdoktor ved Kronprins Frederiks senter for offentlig ledelse, Aarhus Universitet
9.15
Keynote: Tverrgående ledelse med foreleser og PhD Anders Barslund Grøn
10.15
Pause
10.15
Pause
10.30
Workshop om egen praksis – del 3
 • Deltakere og foredragsholdere inviteres til en prosess.
 • Denne workshopen fokuserer på de mulige løsningene du ser i din egen praksis – i et Kommune 4.0-perspektiv.
 • Av Jonas Poulsen & Scott Sjøstrøm, Joint Action.
10.30
Workshop om egen praksis – del 3
12.00
Lunsj
12.00
Lunsj
13.00
Paneldebatt
 • Keynote og foredragsholdere inviteres til paneldebatt.
 • Hva har vi hørt på konferansen, hva tar vi med oss ​​hjem? Hvilke anbefalinger vil vi komme med og hva bør vi lære om?
 • Av Carsten Hornstrup
13.00
Paneldebatt
14.15
Pause
14.15
Pause
14.30
Samling og avslutning på årets konferanse
 • Samling på konferansen og de tre workshopene.
 • Hva tar vi med oss ​​fra konferansen?
 • En titt på kommende aktiviteter
 • Joint Action sender ut materiale til deltakerne.
 • Av Ole Dalvang
14.30
Samling og avslutning på årets konferanse
15.30
Takk for denne gang
15.30
Takk for denne gang

Dag 3

No items found.

Det praktiske

Dato

30. april 2024, kl. 8.30 – 10.00

Sted

Online - vi sender en Team-lenke til møtet.

Optagelse

Webinaret blir tatt opp og lastet opp på vår plattform Joint Action Analytics.

Spørsmål

For spørsmål, kontakt:
kontakt@joint-action.dk