Vi utvikler organisatorisk samhold. I praksis gjør vi dette ved å utvikle og tilby analytiske og dialogiske verktøy for analyse, utvikling og styring av komplekse organisasjoners evne til tverrfaglig samarbeid.

Ønsker du å bidra til å finne mer sammenhengende løsninger, utfordre deg selv og oss med nye tilnærminger og bidra til mer sømløst samarbeid der behovet er størst, kan du få en oversikt over våre ledige stillinger her.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Uoppfordret søknad:

Vi er alltid interessert i å motta uoppfordrede og motiverte søknader.

Skriv til: ole@joint-action.dk