En viktig del av vårt DNA er å skape og formidle ny kunnskap gjennom forskning og utvikling

Derfor holder vi konferanser og webinarer. Registrer deg, bli inspirert og bidra med dine erfaringer.

A man giving a presentation to a group of people.

Joint Action skaper og formidler ny kunnskap gjennom forskning og utvikling

En svært viktig del av Joint Actions sitt DNA er å skape og formidle ny kunnskap gjennom forskning og utvikling, med fokus på sammenhengende ledelse, sammenhengende innsatser og sammenhengende løsninger i offentlige organisasjoner – det vil si organisatorisk samhold.

Dette gjør vi med et ønske om å bidra til å skape de beste forutsetningene for de innbyggergruppene som har størst utfordringer for å få best mulige løsninger.

De siste årene har vår forskning i økende grad fokusert på lederrollen, både på strategisk og operasjonelt nivå. Nærmere bestemt hvordan ledere, både alene og som kollektiv, kan støtte sine ansatte i å skape helhet og sammenheng for innbyggerne.

Hvis vi skal sikre kunnskap som både er av høy kvalitet og validitet – og samtidig skape relevant praktisk løsninger, så krever det et tett samarbeid med både forskere og praktikere. Noe som nettopp preger hverdagen vår.

Avholdt arrangementer