Vi brenner for arbeidet vårt og er opptatt av å utvikle samfunnet vårt

Vi finner de beste løsningene sammen - dette gjelder både for oss og deg - og for samspillet mellom deg og dine innbyggere/kunder.

Vi er et forsknings- og kompetansesenter som leverer software og metoder for utvikling av organisatorisk samhold.

Joint Action ble grunnlagt i 2014 og er et dynamisk selskap som kombinerer programvare og konsulentløsninger designet for å fremme sammenhengende løsninger og utvikle organisatorisk samhold, både internt i og på tvers av organisasjoner.

I 2017 utviklet vi det teoretiske begrepet «relasjonell kapasitet», og har siden bidratt med en rekke bøker og artikler om temaer som relasjonell kapasitet, relasjonell ledelse, strategisk ledelse og psykologisk sikkerhet. Året etter lanserte vi den første versjonen av vår analyseplattform, Joint Action Analytics. Vi utvikler kontinuerlig programvaren vår slik at den er tilpasset behovene til våre forretningspartnere. Som en del av vår samlede leveranse har vi også utviklet vår støtte- og rådgivningsmodul, Joint Action Learning, samt Joint Action Community, hvor vi sørger for erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner.

De relasjonelle nøkkeltallene som vi får med vår IT-plattform fungerer som organisatoriske indikatorer som gir ledelsen et klart bilde av organisasjonens evne til tverrfaglig samarbeid. Vi mener at oversikt skaper grunnlag for målrettet innsats, og at det må finnes konkrete løsninger i den enkelte relasjon. Utfordringer kan ikke løses før du vet hvor du skal investere og hva som står på spill. Gjennom våre analyser integrerer vi tverrfaglig samarbeid og ledelse på alle nivåer, og skaper en koordinert retning gjennom produktive relasjoner.

«Det er en veldig spennende utfordring for meg å stå i spissen for et lite vekstselskap. De siste årene har vi hatt en veldig fin utvikling, vi har tilpasset oss endrede behov og trender i markedet, og vi har klart å sette nye standarder innenfor vår bransje.

I motsetning til mange konsulentfirmaer som primært gir råd til sine kunder, skiller vi oss ut ved å ha utviklet en unik IT-plattform og konkrete metoder som effektivt bygger din kapasitet til å utvikle organisatorisk samhold – også når vi ikke er fysisk tilstede.

Vårt arbeid spenner over ulike sektorer, og vi samarbeider i dag med rundt 60 organisasjoner i Danmark, Norge, Sverige og USA. Vårt oppdrag er å aktivere det latente samarbeidspotensialet som finnes i alle organisasjoner. Dette gjør vi ved å identifisere og belyse samarbeidsutfordringer, både innenfor og på tvers av avdelinger og disipliner, med sikte på å styrke samarbeidet.»

Ole Dalvang

Administrerende direktør

Ole Dalvang

CEO

Vår visjon

Å være internasjonalt ledende eksperter for å sikre sammenhengende innsatser rundt de vanskeligste og mest kostbare velferdsutfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden.

Vårt mål

Å bidra til å legge forholdene til rette for at de innbyggergruppene som har størst utfordringer får best mulige løsninger gjennom fokus på sammenhengende ledelse, innsatser og løsninger i offentlige organisasjoner.

Våre verdier

Effekt

Målet med alt vårt arbeid er å legge forholdene til rette for positive effekter for innbyggere med samordningsbehov.

Faglighet

En sterk faglighet er grunnlaget for alle våre prosesser, og stammer fra mange års erfaring både med forsknings- og utviklingsarbeid i komplekse organisasjoner.

Engasjement

Vi er forpliktet til arbeidet vårt og brenner for å bidra til å utvikle samfunnet vårt enda mer.

Fellesskap

De beste løsningene finner vi sammen – dette gjelder både for oss og samspillet mellom publikum og innbyggere.

Kontakt Joint Action

  • For å høre mer om vår forskning og praktiske erfaringer.
  • For en uforpliktende dialog om utfordringene du møter og våre muligheter til å bidra.
  • For en workshop med deg og dine kolleger.