Wicked problems

Relasjonell kapasitet fører til bedre oppgaveløsning

Når vi ser på komplekse oppgaver i offentlige organisasjoner, er de ofte preget av følgende:

 1. Oppgaven kan ikke begrenses når det gjelder tid, sted og innsats.
 2. Oppgavene er så komplekse at det er vanskelig å etablere et klart og entydig mål for arbeidet.
 3. Ulike fagpersoner må etablere samarbeid når behovet melder seg, uten at de nødvendigvis har en klar plan for arbeidet.
 4. De enkelte faggruppenes egne og felles oppgaver henger veldig tett sammen.
 5. De enkelte faggrupper og funksjoner har et varierende antall viktige samarbeidspartnere, avhengig av de konkrete oppgavene.

Hvis du kjenner igjen dette, så vet du hva vi snakker om. Denne typen oppgaver blir også ofte referert til som "onde problemer" eller "ville" problemer. De omtales som «ville» fordi det er vanskelig å gi problemet én årsak – og ofte finnes det ingen forhåndsdefinert løsning. Løsningen blir da at det tverrfaglige teamet rundt oppgaven skal finne en eller flere nye løsninger – fra sak til sak – og for å lykkes med dette må teamet ha høy relasjonell kapasitet.

Vi har forsket på dette i flere år – og vi har publisert bøker og artikler om temaet. Parallelt med dette har vi jobbet tett med praksis i en lang rekke kommuner. Dette har resultert i solid ballast og kompetanse på hva som faktisk fungerer dersom vi skal heve kvaliteten på selve samarbeidet. I vår forskning trekker vi også inn kunnskap fra en rekke etablerte forskningsinstitusjoner – deriblant Kronprins Frederiks senter for offentlig ledelse ved Aarhus Universitet, forskningslitteraturen om ledelse, psykologisk sikkerhet, relasjonell koordinering mm. – samt vårt internasjonale nettverk innenfor disse fagområdene.

I Joint Action hjelper vi organisasjoner med å utvikle relasjonell kapasitet, relasjonell ledelse og psykologisk trygghet – som bidrar til å styrke organisasjonens sammenhengskraft. Vi leverer programvare slik at vi kan analysere dine relasjoner – både vertikalt og horisontalt – og derfra formulere konkrete råd og handlingsplaner. Vi jobber systematisk, strukturert og støttende i forhold til hva du trenger for å lykkes som organisasjon.

Våre metoder har positive effekter på samarbeid og produktivitet i din organisasjon på både kort og lang sikt. I tillegg bidrar det til et sunnere arbeidsmiljø, hvor ansatte så vel som ledere føler seg trygge på å nå ut til hverandre, være usikre, spørre hverandre om hjelp og i fellesskap finne nye løsninger.

Har du behov for å bryte ned silo-orientering og styrke kvaliteten på tverrfunksjonelle relasjoner i din organisasjon?

Da er du velkommen til å kontakte oss i Joint Action, så designer vi et utviklingskurs for deg.

 • Står I med komplekse udfordringer som er svære at løse -og også svære at forstå?
 • Relationel kapacitet er en metode til at forstå og arbejde med disse udfordringer.
 • Kontakt os for en uforpligtende dialog om de udfordringerI står med, og vores muligheder for at bidrage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

 • Artikler og blogindlæg
 • Forskningsresultater
 • Kundecases
 • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.