7 Mar

2024

Temadag i Steinkjer kommune - En trygg og god oppvekst for alle

I dag har vi hatt gleden av en dag med Kommunalsjef Kenneth Arntzen og hans ledere og rådgivere i etat for oppvekst og inkludering i Steinkjer kommune. Vi har kartlagt den relasjonelle kapasiteten i overgangene fra barnehager til skoler og ungdomsskoler, samt den relasjonelle kapasiteten internt i spesialtjenestene. Sammen har vi sett på resultatene og diskutert gode løsninger og fremtidig arbeid.  

I Steinkjer kommune er det et stigende behov for å tenke nytt rundt hvordan man sikrer at alle barn og unge får gode livsforløp. Det er behov for et bedre tverrfaglig samarbeid for å redusere mistrivsel og adferdsproblematikk slik at barn og unge ikke faller utenfor.

Kenneth Arntzen, Kommunalsjef for oppvekst og inkludering:

«I Steinkjer kommune har vi en strategi vi kaller «En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle». Formålet er at vi alle blir bedre til å jobbe forebyggende – og sammen på kryss og tvers – for å sikre at alle barn og unge i Steinkjer får en trygg og god oppvekst. Derfor jobber vi nå med relasjonell kapasitet i hele vår organisasjon. Analysene viser at vi gjør mye bra, men at vi også har mye å gå på, så vi gleder oss til å fortsette denne viktige jobben»

I Joint Action ser vi frem til samarbeidet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.