Strukturer fungerer gjennom relasjoner

Strukturell koordinering er strukturer som støtter tverrfaglig samarbeid – grovt sett alt som kan skrives ned på papir. Strategi, visjon, organisering, møtefora, retningslinjer, metoder, prosedyrebeskrivelser etc. Dette er viktig for å sikre tverrfaglig samarbeid - men ikke tilstrekkelig.

Relasjonell kapasitet er evnen til å sikre produktivt samarbeid rundt felles oppgaver. Dette gjelder sjefer, ledere, ansatte og andre personer som har innvirkning på samarbeidet. Relasjonell kapasitet er derfor et uttrykk for den faktiske kvaliteten på samarbeidet.

Balanse mellom det strukturelle og det relasjonelle: Vi trenger både strukturell koordinering og relasjonell kapasitet. Strukturell koordinering er av stor betydning i mindre komplekse oppgaver, men fungerer kun dersom det også er relasjonell kapasitet. Når kompleksiteten øker – og uforutsigbarheten øker, mister strukturell koordinering sin betydning, og her spiller relasjonell kapasitet en større rolle.

Kilde: Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, ”Ledelse af organisatorisk sammenhæng (LAOS)”, 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.