Slik utvikler vi organisatorisk samhold i din organisasjon

Vi jobber etter veldefinerte og utprøvde prinsipper som sikrer effekter i din organisasjon. Vi jobber både instruerende, problemløsende og veiledende – vi er ledende eksperter, og fungerer derfor også som viktige strategiske sparringspartnere. Vi jobber alltid etter de samme prinsippene, da det gir størst effekt.

Vi lærer opp en ressursgruppe bestående av dine ansatte. På denne måten bygger du opp kapasiteten til å utvikle deg selv – også når vi ikke er tilstede.

Strategi
Vi starter med å sette oss grundig inn i din strategi og visjoner, metodene du har valgt å jobbe med, og eventuelle andre strukturelle forhold som enten er implementert eller under utarbeidelse.

Vi gjør ofte ett eller flere semistrukturerte intervjuer for å lære mer om din organisasjons utfordringer, styrker og fokusområder for utvikling.

Mål og plan
Vi lager en fremdriftsplan sammen med kundene våre når vi kommer i gang. Fremdriftsplanen er et felles dynamisk dokument som beskriver en felles forståelse av dagens situasjon, hvilke strategiske mål man har for arbeidet og hvor vi skal prioritere innsatsen. Vi setter i fellesskap konkrete mål slik at vi kan dokumentere effekten på sikt.

Gjennomføre analyser
Vi analyserer din organisatoriske samhold. Vi undersøker hvordan ledere og ansatte opplever det faktiske samarbeidet (relasjonell kapasitet), psykologisk trygghet, og deres lederes atferd for å sikre sammenhengende innsats (relasjonell ledelse). Vi analyserer også innbyggernes eller kundenes opplevelse av sammenheng og integritet.

Vi legger en plan for hvor ofte og hvordan analysene skal gjennomføres, slik at du kan følge trenden i utviklingen av din organisasjonsmessige samhold over tid.

Utvikling
Selve utviklingsarbeidet starter når vi har data. Vi ser på hva analysene faktisk forteller oss, og på bakgrunn av dette utarbeider vi et utviklingskurs.

Dette diskuterer vi med den strategiske ledelsen og analysedeltakerne, slik at vi kan sette i gang konkrete handlinger.

Vedlikeholde og utvide
I starten av utviklingsarbeidet høster vi lavthengende frukt. Deretter er det fokus på utvikling av lederatferd og et generelt arbeid for å heve kompetansen og forståelsen av det tverrfaglige.

Vi viser hvordan man sikrer fremgang. Det er viktig at strategisk ledelse har mot til å stå sammen og insistere dersom du skal skape endring.

Kombinasjonen av disse elementene vil på sikt sikre at din organisatoriske samhørighet blir bedre til beste for dine innbyggere og kunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.