4 Jun

2024

Relationel kapacitet understøtter inklusionsstrategien ”Stærke Børnefællesskaber” i Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune er der et mål om at skabe stærke børnefællesskaber i alle dagtilbud og alle skoler. Derfor har man i Tårnby Kommune udviklet kompetencecentre, hvor den enkelte leder af dagtilbud eller skoler sidder for bordenden. Deres opgave er at facilitere et samarbejde mellem de relevante fagpersoner for de børn der har behov for støtte til at være en del af et stærkt børnefællesskab. Vi understøtter derfor både fagchefer og ledere i processen mod at realisere strategien ”Stærke Børnefællesskaber”.

I et tæt samarbejde med chefgruppen og direktør i Tårnby, Børn og Unge, der udgøres af Henriette Krag, Charlotte Djuraas, Per Spile Trudslev og Dorte Stjernø, understøtter vi processen med at udvikle kompetencecentrene, i tre spor. I det første spor laver vi analyser af relationel kapacitet og psykologisk tryghed i de enkelte kompetencecentre. Det giver os datasæt der viser, hvad der er behov for at fokusere på lokalt, så vi bruger alle ressourcer effektivt.

Det andet spor kommer i naturlig forlængelse af data, nemlig med et fokus på at opbygge relationel kapacitet og psykologisk tryghed med udgangspunkt i de undersøgelser vi foretager. I det tredje spor har vi fokus på at opbygge kompetencer til relationel ledelse. Her er opgaven at understøtte lederne af kompetencecentrene i at sætte de forskellige aktører i spil på en måde, så alle perspektiver bliver hørt til gavn for de børn der har behov for det. Vi var senest samlet med alle ledere i Tårnby Kommunes syv distrikter, hvor vi sammen var nysgerrige på, hvordan de involverede fagpersoner og ledere oplever samarbejdet i de enkelte kompetencecentre, samt hvordan vi sikrer relationel ledelse i kompetencecentrene.

Tak for nogle gode dage sammen – vi ser frem til det fremtidige samarbejde hvor vi også sætter fokus på overgange fra dagtilbud til skoler!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.