13 Apr

2023

Moss kommune innleder samarbeid med Joint Action om utvikling av relasjonell kapasitet

I Moss kommune jobbes det nå med å implementere oppvekstreformen, hvor det blant annet er fokus på tidlig innsats for utsatte barn og unge og bedre koordinering mellom blant annet NAV, barnevern, PPT, skoler og barnehager.

"Moss kommune har et mål om å komme tidligere i gang med en helhetlig innsats med sårbare barn og familier. Med analyser av relasjonell kapasitet vil vi få effektmålinger for det tverrfaglige samarbeidet – og det vil bidra til at vi kan forbedre oss". Silje Hobbel, Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet"

Ingjerd Jentoft Karlsen, Rådgiver samhandling og utvikling uttaler:

"I Moss ønsker vi at faggrupper jobber sammenhengende og samtidig. Da vil familier og barn oppleve at helheten i livssituasjonen ivaretas – og rett hjelp til riktig tid vil gi varige løsninger som treffer behovene. I et stort og komplekst system er dette ikke enkelt å få til – og det krever samarbeid på tvers av faggrupper for å få dette til i praksis. Særlig når de krevende oppgavene øker – og økonomien ikke følger med."

Joint Action ser frem til samarbeidet!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.