Ledelsesinterventioner i arbejdet med sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor

  • Publiceret i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien nummer 3, 2022
  • Ledelse af arbejdet med sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor
  • Sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor har hen over de seneste ti år sat en stadig tydeligere retning for offentlige organisationers strategiske dagsordner.
  • Artiklen præsenterer metoden Relationel Kapacitet, som et konkret bud på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med opgaver, der kræver en tværfaglig indsats.
  • Artiklen undersøger, hvilken rolle ledelse spiller i forhold til at sikre sammenhæng i den hjælp, borgerne har brug for. Det sker bl.a. ved aktivt at støtte medarbejdernes samarbejde på tværs af enheder, omkring borgere med komplekse udfordringer.
  • Desuden beskriver artiklen, at enkle ledelsesinterventioner har betydning for kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde.

Skrevet af Carsten Hornstrup og Jacob Storch

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.