21 May

2024

Læs vores artikel om ”Ledelsesinterventioner i arbejdet med sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor”

I artiklen, som blev publiceret i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien nummer 3, 2022 undersøger vi, hvilken rolle ledelse spiller i forhold til at sikre den hjælp, borgerne behøver, ved aktivt at støtte medarbejdernes arbejde med at sikre koordinerede indsatser på tværs af enheder, omkring borgere med komplekse udfordringer.

Desuden beskriver vi, at enkle ledelsesinterventioner har betydning for kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde. Artiklen præsenterer modellen Relationel Kapacitet, som et konkret bud på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med opgaver, der kræver en tværfaglig indsats.

Læs artiklen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.