Programvare for kartlegginger

Vi anbefaler hvilke kartlegginger som bør gjennomføres, i hvilken rekkefølge og hvordan de bør gjennomføres. Her er noen av perspektivene

Vertikalt omfang – analyser gjennom ledelseskjeden

Vi kan gjennomføre kartlegginger på alle nivåer i en organisasjon – fra den øverste strategiske ledelsen helt ned til de ansatte – for å få oversikt over samholdet i ledelseskjeden.
Normalt anbefaler vi at vi starter med å forankre dette i ledelsen.

Horisontalt omfang - analyser ut i organisasjonen

Vi kan gjøre kartlegginger blant aktører som er organisert i samme vertikale enhet. Vi kan også gjøre analyser med ledere eller medarbeidere som deler en felles oppgave, men som er organisert i ulike enheter – eller ulike organisasjoner
Av praktiske årsaker vil vi anbefale at du starter litt «nært» og ikke for stort i utgangspunktet . Så kan dette utvides senere.

Kulturanalyse

Vi kan gjøre kartlegginger på det vi kaller «kulturnivå». Det kan f.eks. være rundt arbeidet med tidlig innsats for barn i utsatte posisjoner. Her er det potensielt svært mange aktører som både har innsikt og spiller en viktig rolle.

Caseanalyse (enkeltsak/prosjekt)

Vi kan også komme på nært hold og lage en caseanalyse – enten rundt en enkelt innbygger eller et prosjekt. Bare de som faktisk jobber med denne saken er involvert her.

Brukervennlighet

Vår IT-plattform er designet for den absolutt største brukervennligheten. Brukeren guides gjennom de ulike stegene i prosessen i forhold til valgene som må tas ved oppsett av en relasjonell kartlegging.
Alle våre validerte skalaer – med spørsmål – ligger på plattformen, og gjør det derfor enkelt og enkelt å sette opp en kartlegging.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.