10 Oct

2023

Stevns Kommune implementerer strategien ”Sammen MED børnene”

Stevns Kommune er i gang med at implementere strategien ”Sammen MED børnene”, hvor der sættes lys på sammenhængskraften i organisation og kvaliteten i det tværgående samarbejde for at lykkes med kerneopgaven.

Jonas Edward Mailandt Poulsen og Jesper Grove samlede Centerchef Christian Sørensens ledergruppe fra Børn og Læring. På dagen var der særligt fokus på lederrollen, om hvordan vi sammen skaber de gode overgange mellem dagtilbud og skoler. Ledergruppen er gået i gang med at arbejde konkret med udvikling af deres samarbejdskvalitet, gennem de analyser vi laver.

Christian Sørensen, Centerchef i Børn & Læring rammesatte det ved:

”Alt det gode vi ønsker for børnene, starter med at vi styrker de bånd og ledelseskæder vi har med hinanden!”

Vi takker for en både spændende og inspirerende dag, og ser frem til det videre samarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.