25 Mar

2024

Joint Action A/S Action innleder et samarbeid med Sarpsborg kommune

Vi starter nå opp et samarbeid med Sarpsborg kommune. Det overordnede fokus for arbeidet blir å forankre arbeidet med relasjonell kapasitet på strategisk nivå i kommuneområdene Oppvekst & Helse og velferd hvor vi vil jobbe med den generelle sammenhengen i de universelle tjenestene (helsetjenestene, barnehage og skole), samt overgangene imellom dem. Og så skal den relasjonelle kapasiteten i Barnevernet og tjenestene rundt styrkes.

Assisterende oppvekstsjef Hanne Lothe beskriver ambisjonene på denne måten:

«Vi skal styrke det forebyggende arbeidet rundt utsatte barn og unge i Sarpsborg kommune. Vi ønsker å redusere meldinger og tiltak i barnevernet gjennom å styrke den relasjonelle kapasiteten i alle tjenester som involverer barn og unge, og så har vi behov å bli mindre sårbare rundt barn og unges overganger. Den generelle økonomiske situasjonen i Sarpsborg gjør det strengt nødvendig at vi tenker nytt og har effektive tjenester. Samtidig vil dette styrke våre innbyggeres opplevelse av å få den hjelpen de har bruk for så vi motvirker utenforskap. Derfor har vi inngått en avtale med Joint Action A/S Action. Vi er allerede i gang med å innhente relasjonelle data og vi ser frem til det videre samarbeidet».

I Joint Action ser vi frem til å bidra.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.