30 Jan

2024

Hvordan lykkes vi med at få ansat flere lærlinge på almene byggesager?

På almene byggesager skal 14% af de ansatte være lærlinge i praktik. I den forbindelse arrangerede BL (Brancheorganisationen for almene boliger) i samarbejde med Bygherreforeningen to temadage om dette i forrige uge – med fokus på hvordan man i fællesskab skal lykkes med dette.

Joint Action var inviteret til at holde oplæg for at give vores bud på hvad der skal til for at sikre et godt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel. Vi fokuserede på behovet for at udvikle den relationelle kapacitet mellem faggrupper – og på tværs af organisationer.

Det er vigtigt at vi deler mål og formål for den fælles opgave - og vi får også brug for en vilje til samarbejde fra de involverede parter. Ofte finder vi at der mangler kendskab til de andre aktører og deres bidrag, og det er ofte et godt sted at starte.  

Tak til Liv Jørgensen for invitationen – og for at vi måtte bidrage med vores erfaringer om dette vigtige tema, og tak for godt engagement og gode samtaler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.