Fra hierarki til netværk

Skal vi udvikle relationel kapacitet, må vi flytte fokus fra vores organisering til netværket omkring opgaven (borgeren, borgergruppe eller arbejdsproces).

  • Når opgaveløsningen er opdelt, er der mange forhold der spænder ben for et effektivt tværfagligt samarbejde.
  • Når vi har høj grad af relationel kapacitet, fokuserer vi på at løse den fælles opgave.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.