Første kapitel af Relationel Kapacitet - Sammenhæng i Offentlige Organisationer

  • Denne bog handler om et emne, der optager rigtig mange offentlige ledere (og sikkert ledere fra mange andre områder: hvordan kan vi forstå og arbejde med at skabe bedre resultater der, hvor opgaverne er mest komplekse og hvor udfordringerne er størst, og hvor ingen enkelt faggruppe slår til alene?
  • Med inspiration fra vores egen og dansk og international forskning og ikke mindst vores eget arbejde i mange danske organisationer, er vi langsomt, men sikkert nået frem til en række indsigter, som denne bog indeholder.
  • Den sætter fokus på de områder, hvor nye strukturer, nye organiseringsformer, nye funktioner og ikke mindst dokumenter med beskrivelser af alt fra snitflader, roller og opgavefordeling og økonomiske fordelingsnøgler kommer til kort.

Skrevet af Carsten Hornstrup og Jacob Storch

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.