24 Apr

2023

Værdi for borgerne i Skanderborg Kommune

I sidste uge besøgte vi Skanderborg Kommune, hvor de er godt i gang med opbyggelse af relationel kapacitet, omkring børn og unge i udsatte positioner. Vi har i processen haft fokus på, at sikre en stærk sammenhængskraft mellem ledere på skole, dagtilbud og ledere i familieafdelingen.

Gennem en målrettet proces, hvor vi med udgangspunkt i analyser har faciliteret frugtbare dialoger, er der skabt et godt fundament for endnu mere kvalitet og effektivitet, i arbejdet med børn, unge og familier, med koordineringsbehov.

Lederne udtrykker blandt andet: ”Vi har fået et meget tættere samarbejde gennem arbejdet med relationel kapacitet. Det giver energi i arbejdet og det er meget nemmere at række ud til andre, når der opstår et behov. Vi har også fået et større fokus på hvad der skaber værdi for borgerne, i stedet for blot at se på samarbejdet som det primære mål med det vi gør.”

Dette udtrykker i høj grad det vi ønsker at fremme, når vi er med til at skabe en kultur præget af relationel kapacitet – at vi er gode til at række ud og håndtere udfordringerne i fællesskab, når og hvor behovet opstår. Vi glæder os rigtig meget til det videre samarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.