8 trinn i en utviklingsprosess

1. Hva er vår felles oppgave?

Det er ofte tvil om hva fellesoppgaven egentlig er – og det er første steg. I offentlige organisasjoner handler det ofte om en innbygger eller en gruppe innbyggere. Men fellesoppgaven kan i prinsippet være alle oppgaver og arbeidsprosesser som krever tverrfaglig samarbeid.

2. Hvilke aktører er involvert/bør være med?

Nå handler det om å definere hvilke aktører som er med. Vi må involvere aktørene som har en viktig rolle i den felles oppgaven. Der kompleksiteten er stor ser vi ofte at kjennskapen mellom aktører er så lav at vi ikke vet om de andre aktørene – da starter vi gjerne arbeidet på et avgrenset område.

3. Hvem skal samarbeide/hvem trenger samarbeid?

Her må aktørene bestemme hvem de hver anser som viktige samarbeidspartnere. Her er det alltid uenighet. Dersom den ene parten oppfatter forholdet som viktig for felles oppgaveløsningen, anser vi det som viktig. Vi kaller dette asynkrone relasjoner.

4. Hvordan oppleves samarbeidsrelasjonene?

Nå får partene mulighet til å uttrykke hvordan de faktisk opplever det organisatoriske samholdet fra sitt perspektiv. Her er det viktig å ha god informasjon, da det for mange vil være første gang de svarer på denne typen relasjonelle spørsmål.​

5. Start der potensialet er størst

Når analysen er gjennomført, er vi selektive i forhold til hvordan utviklingsarbeidet tilnærmes. Husk også at endringsprosesser tar tid. Vi anbefaler derfor alltid å starte med å utvikle de konkrete relasjonene som har størst forbedringspotensial.

6. Start med å løse de konkrete lokale utfordringene

Vi bruker dialogiske metoder og prosesser for å få aktørene til å oppdage hvilke utfordringer og styrker i deres relasjoner faktisk er. Våre prosesser sikrer at aktørene løser lokale utfordringer på en måte som forbedrer relasjonell kapasitet.

7. Erfaringsutveksling – løsningene og forbedringene finnes ofte i nærheten

Erfaringsutveksling er viktig. Når vi utvikler organisatorisk samhold, må du lete i nærmiljøet for å finne gode eksempler. Forstå hva de har gjort, lær av det og spre det. Disse er ofte lettere å formidle sammenlignet med erfaringer fra andre organisasjoner.

8. Hold fokus på det felles – det øker kvaliteten

Det er motiverende når man lykkes sammen med andre – og det er dypt frustrerende når man opplever å være alene med vanskelige oppgaver – eller at man ser at vi mislykkes fordi vi ikke samarbeider. Hold fokus på det som er felles. Dette øker kvaliteten for dine innbyggere og kunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.